sa časova hemije…

Voda

Voda    je najvažnije jedinjenje vodonika i kiseonika.

osobine:

-supstanca bez ukusa,  mirisa  i boje

-Javlja se u 3 agregatna stanja:na 0 C voda mrzne i tada se zove led,na 100 C kljuca i nastaje vodena para,između 0 C i 100 C voda je u tečnom stanju.Najgušća je na 4 C.

-Spada u odlične rastvarače, rastvara veliki broj supstanci. Najveći broj hemijskih reakcija dešava se u vodenoj sredini.

-Molekuli vode povezani su vodoničnim vezama i zbog toga se javlja veliki temperaturni opseg između čvrstog i gasovitog agregatnog stanja.

– Hemijski je veoma reaktivno jedinjenje,spada u amfolite jer sa metalima Ia i Iia grupe,kao i njihovim oksidima gradi baze,a sa nemetalnim oksidima gradi kiseline.

– Može biti tvrda i meka voda zbog rastvorenih soli sulfata i karbonata u njoj.

-Kada sadrži visok procenat mineralnih materija zove se mineralna voda.

Advertisements

Struktura atoma

Atom je osnovna strukturna jedinica materije. To je  najmanja čestica hemijskog elementai i jedna vrsta atoma odgovara jednom hemijskom elementu.

Atom se sastoji od :

–  atomskog jezgra

–  omotača

U atomskom jezgru se nalaze protoni– pozitivno naelektrisane čestice i neutroni-neutralne čestice. Protoni i neutroni se jednim imenom nazivaju nukleoni i oni daju masu atomu.

U omotaču se nalaze elektroni-negativno naelektrisane čestice. Omotač je izgrađen od  energetskih nivoa koji se dele na podnivoe a u njima se nalazi  određen broj atomskih orbitala u kojima  su smešteni elektroni .

Broj protona i elektrona u atomu je jednak i njihova količina naelektrisanja je jednaka ali suprotnog predznaka i zbog toga je atom neutralan.

Svaki atom karakterišu dva broja,to su redni ili atomski broj i maseni broj.

Redni broj- Z označava broj protona ili elektrona        Z=N(p)=N(e)

Maseni broj- A označava zbir protona i neutrona u jezgru        A = N(p)+N(n)

Oblak oznaka